Plant dit eget lokale træ i Portugal

Plant dit eget lokale træ i Portugal

Regular price €9.99 Sale

Hjælp os med at restaurere en dal, der er blevet raseret af en skovbrand i 2017, og lad os sammen etablere Eliza’s Forest. 

Mossy Earth har startet et projekt med det formål at genplante 20 hektar skov i den tidligere så smukke dal  i den nordvestlige del af Portugal. Eliza Was Here, en rejseorganisation der gerne lader sig udfordre, er begejstret for at støtte initiativet og være med til at fuldføre denne mission. Elizas første bidrag på 1000 træer har resulteret i, at projektet er kommet i gang i tide, så der kan dæmmes op for erosionsfaren.

Vi tror på gennemsigtighed. Hvis du vælger at deltage, modtager du:

 • Et unikt foto og GPS-koordinater af dine træer (når de alle sammen er plantet)
 • Flotte, tydelige fotos samt en video af det restaurerede område
 • En e-mail update hvert kvartal, så du kan følge projektets udvikling

Læs alt om projektet i det følgende eller tjek - hvis du har eventuelle spørgsmål - nedenstående FAQs (mest stillede spørgsmål). Du er også altid velkommen til at kontakte os.

Område:

Eliza's Forest
Bringer håb og liv til en dal, der er raseret af skovbrande

En skræksommer
En skovbrand ødelagde et stort område i The International Douro Natural Park den 26. og 27. august. Det var faktisk kun én af de mange skovbrande, der hærgede Portugal i løbet af 2017. Et usædvanligt stort areal på 150.000+ hektar gik op i flammer den sommer , men ikke nok med det, der var for Portugal også tale om det største tab af menneskeliv i dette århundrede, nemlig 65 ofre på én enkelt dag.
En hård kamp
Over 150 brandfolk samt 51 slukningskøretøjer, 2 helikoptere og 1 fly blev sat ind for at slukke branden i Douro dalen. Da ilden omsider var under kontrol om eftermiddagen den 27. august, havde området allerede lidt både alvorlig økonomisk og økologisk skade.

Man tror, at branden var påsat, men indtil nu er den skyldige ikke blevet pågrebet.
Aske og slagger
Ribeira do Mosteiro, der engang var en af naturparkens smukkeste vandrestier, fremstår nu som et afbrændt, goldt og dødt landskab.

De eneste områder i dalen, som ilden ikke fik has på, er de oprindelige skovarealer med vilde, græssende heste, hvor den tørre vegetation er mere knap. Et faktum, der med al tydelighed illustrerer, at sådanne katastrofer kan undgås med den rette landskabsplanlægning.

Målsætning

Etablering af en stærk vækstkerne
Det er vores målsætning at etablere en bæredygtig skov med lokale træsorter, der er brandresistent, så den kan fungere som et sikkert tilflugtssted for skovens dyreliv.

De første dyrearter, der vil vende tilbage, er gribbene, der yngler i de nærliggende klipper. Den kolossale gåsegrib og den truede, sjældne ægyptiske grib bygger begge deres rede på klinterne og klipperne i denne dal.

De første græsarter vil allerede begynde at vokse frem efter en uge med regelmæssig nedbør og vil i løbet af et par uger tiltrække insekter og små pattedyr. Disse vil følgeligt tiltrække større pattedyr som fx lossen samt fugle og rovfugle som fx sten- og falkeørnen.

Der vil blive genudsat vilde heste om et par år til afgræsning af området. Deres tilstedeværelse, i kombination med de forskellige træsorter, vil gøre skoven mere resistent mod skovbrande.
Et spørgsmål om at finde den rette samarbejdspartner
Mossy Earth-teamet var på pletten en uge efter branden for at danne sig et indtryk af ødelæggelsernes omfang og fastlægge dem på film. Det var en usædvanlig følelsesladet erfaring. Det er svært at forestille sig sådan et syn, indtil man har set det med egne øjne, men når man så selv bliver konfronteret med det, rører det en dybt ind i sjælen.

Vi har fundet den perfekte samarbejdspartner i Eliza Was Here, rejseorganisationen, der har besluttet at give os en hjælpende hånd. Efter at have fordybet sig lidt mere i vores genplantningsprogram for området har de sat alle sejl til for at hjælpe os med at søsætte programmet.
Det første skridt: En plan
"Hvor der er håb, er der liv."
Vi kan egentlig ikke forstå, hvordan dette træ har overlevet flammerne. Alt inden for en radius af 5 kilometer er brændt ned eller dødt. Vi ved bare: Hvor der er håb, er der liv! Der er en masse arbejde, der venter på at blive gjort, og situationen kræver hurtig handling. Sammen med vores lokale samarbejdspartnere har vi udviklet en 5-trinsplan som udgangspunkt for vores aktiviteter:
 • Kortlægning og planlægning af restaurationen
 • Beskyttelse mod erosion
 • Genplantning af de første træer
 • Udgravning af brønd og installering af et vandingsanlæg
 • Beplantning af det resterende areal
Kortlægning og planlægning
Det er nødvendigt at tage hensyn til en række faktorer for at kunne afgøre hvilket areal, der først skal restaureres:
 • Arealer med høj erosionsfare har førsteprioritet
 • Finde et areal, hvor der er mulighed for at skabe den størst mulige vækstkerne for en bæredygtig skov
 • Finde et areal hvor man kan grave en brønd og hvor det er muligt at installere et vandingsanlæg, der skal fungere de første par år
Valget er faldet på det med grønt markerede område på kortet. Det er en sydvendt skråning med høj erosionsfare og et af de bedst egnede steder til udgravning af en brønd.

Det areal, der på længere sigt skal bringes tilbage til en naturlig stand (markeret med blåt), omfatter vandløb, klipper og de lavere beliggende bjergskråninger. Om et par år vil de genudsatte vilde heste og kvæg atter gå og afgræsse skråningerne. Det røde areal er brændt helt ned og kræver total restauration.
Beskyttelse mod erosion
En af de mest alvorlige følger af skovbrande er, at jorden forsvinder. For at løse dette problem har man valgt at så forskellige vilde græsarter, der vil begynde at spire efter efterårets første regnfulde periode.

Græsset danner i løbet af kort tid en vegetation, der kan holde på jorden, når vinterens kraftige regnskyl sætter ind. Dette arbejde vil blive udført i løbet af oktober måned.
Hvordan genetablerer man en skov? De første tiltag i vores genplantningsprogram
Vi er i gang med at træffe alle forberedende foranstaltninger i forbindelse med det første genplantningsarbejde efter en periode med mere nedbør.

Eliza was here vil stå for genplantningen af de første 1000 træer og derefter sende et opråb ud til sit eget bagland for at muliggøre udførelsen af den resterende del af projektet.

Vi vil udelukkende plante træer, der er fremdyrket af lokale frø for at sikre det bedst egnede DNA-materiale.

På skråningerne bliver der plantet en blanding af Arbutus unedo, Philyrea angustifolia, Prunus lusitanica, Quercus faginea, Quercus rotundifolia og Juniperus oxycedrus.

Langs bredderne bliver der plantet en blanding af Celtis australis, Salix atrociner, Fraxinus angustifolia, Viburnum tinus og Frangula alnus.
Har du eventuelle spørgsmål? Tjek vores FAQs (de oftest stille spørgsmål). Du er også altid velkommen til at kontakte os.

... FLERE UPDATES INDEN LÆNGE!