Plant je eigen lokale Boom in Portugal

Plant je eigen lokale Boom in Portugal

Regular price €9.99 Sale

Help mee met het herstellen van een vallei die in 2017 verwoest werd door bosbranden en laten wij samen Eliza's Forest  realiseren

Mossy Earth is van plan 20 hectare van de voorheen zo prachtige vallei in het noordwestelijke deel van Portugal te herbebossen. Eliza Was Here, een reisorganisatie die wel in is voor een uitdaging, heeft vol enthousiasme besloten om een verschil te maken en te helpen met het laten slagen van deze missie. Eliza’s eerste donatie van 1000 bomen heeft er toe bijgedragen dat het project van start kan gaan voordat het te laat is en de erosie begint.

Wij geloven in transparantie. Als je meedoet ontvang je:

 • Een unieke foto en GPS-coördinaten van jouw boom (als ze allemaal geplant zijn)
 • Prachtige, scherpe foto’s en een video van het herstelde gebied
 • Een e-mail update per kwartaal over de vooruitgang van het project

Lees hieronder het volledige verhaal, check als je verdere vragen hebt de FAQs (meest gestelde vragen) of neem gerust contact met ons op.

De locatie:

Eliza's Forest
Brengt hoop en leven in een door bosbrand verwoeste vallei
Een verwoestende zomer
Op 26 en 27 augustus woedde er een bosbrand in een groot gebied van het International Douro Natural Park. In feite was het slechts één van de vele bosbranden die in 2017 Portugal in zijn greep hielden. Deze zomer brandde niet alleen een uitzonderlijk hoog aantal van 150 000+ hectaren af, maar was er voor Portugal ook sprake van het grootste verlies van mensenlevens in deze eeuw, namelijk 65 slachtoffers op één dag.
Een zwaar gevecht
Meer dan 150 brandweerlieden waren met steun van 51 brandweerauto’s, 2 helikopters en 1 vliegtuig bezig de brand in de Douro-vallei te blussen. In de namiddag van 27 augustus was het vuur eindelijk onder controle, maar het gebied had toen al zowel ernstige economische als ecologische schade geleden.

Men denkt dat de brand aangestoken is, maar de dader is tot nu toe niet gepakt.
As en slakken
Ribeira do Mosteiro, ooit een van de mooiste natuurpaden in het park, is nu getransformeerd tot een verbrand, onvruchtbaar en doods landschap.

De enige gebieden in de vallei die niet verwoest werden, zijn de oorspronkelijke bossen waar wilde paarden het land afgrazen en de droge vegetatie schaarser is. Dit feit illustreert dan ook dat dergelijke rampen met het juist soortige landschapsbeheer vermeden kunnen worden.

De doelstelling

Het creëren van een krachtige groeikern
Het is onze doelstelling een duurzaam, inheems bos te creëren dat brandveilig is en een veilig heenkomen kan bieden voor de plaatselijke dieren.

De eerste diersoorten die zullen terugkeren zijn de gieren die hun nesten in de nabij liggende rotsen bouwen. De imposante vale gier en de bedreigde en zeldzame Egyptische gier nestelen allebei op de kliffen en rotsen in deze vallei.

Al snel na een eerste week met forse regenbuien zullen de grassen beginnen te groeien en binnen een paar weken zullen zij insecten en kleine zoogdieren aantrekken. Deze zullen op hun beurt grotere zoogdieren zoals lynxen lokken en ook vogels of roofvogels zoals de steen- en havikarend.

Over een paar jaar zullen we weer wilde paarden uitzetten om het land af te laten grazen. Vervolgens zal hun aanwezigheid in combinatie met de verschillende boomsoorten de vuurresistentie van het bos vergroten.
Het vinden van de juiste partner
Een week na de brand was het Mossy Earth-team ter plekke om de omvang van de verwoesting in kaart te brengen en op beeld vast te leggen. Deze ervaring was zeer emotioneel. Je kunt het je moeilijk voorstellen totdat je het met eigen ogen gezien hebt, en als het zover is, raakt het je tot het diepst van je ziel.

Wij hebben de ideale samenwerkingspartner gevonden met Eliza Was Here, een reisorganisatie die besloten heeft om ons een helpende hand te bieden. Nadat deze organisatie zich wat meer had verdiept in ons plan met betrekking tot herbebossing van het gebied, heeft zij er alles aan gedaan om ons te helpen met het opstarten van het project.
Stap 1: Het plan
"Waar hoop is, is leven."
Wij begrijpen eigenlijk niet goed hoe deze boom de vlammenzee overleefd heeft. Alles binnen een omtrek van 5 kilometer is verbrand en afgestorven. Wij weten alleen: waar hoop is, is leven! Er moet een hoop werk verzet worden en wij moeten snel handelen. Samen met onze lokale restauratiepartners hebben wij een 5-stappenplan samengesteld om van start te kunnen gaan:
 • Het in kaart brengen en het plannen van de restauratie
 • De aarde beschermen tegen erosie
 • De eerste herbebossingswerkzaamheden
 • Het slaan van een bron en het bouwen van een irrigatiesysteem
 • Het beplanten van het resterende gebied
Het in kaart brengen en plannen
Om het eerste restauratiegebied te kunnen bepalen moet er rekening worden gehouden met een reeks factoren:
 • Prioriteit bij gebieden met groot erosiegevaar
 • Een gebied vinden die mogelijkheid biedt voor het creëren van de grootste groeikern van een duurzaam bos.
 • Een gebied vinden waar men een bron kan graven en waar het mogelijk is een irrigatiesysteem voor de eerste paar jaar te installeren
Onze keuze is gevallen op het met groen aangegeven gebied op de kaart. Het is een zuidhelling met hoog erosiegevaar en een van de beste plaatsen voor een bron.

Het gebied dat in de toekomst weer in verwilderde staat teruggebracht gaat worden (blauw) omvat de beek, de klippen en de lagere berghellingen. Dit gebied zal over een paar jaar door wilde paarden en runderen begraasd worden. Het rode gebied is door het vuur afgebrand en zal gerestaureerd moeten worden.
De aarde beschermen tegen erosie
Het verlies van aarde is een van de ergste gevolgen van bosbranden. Om dit probleem te voorkomen zullen er allerlei wilde grassoorten worden gezaaid die na de eerste regenbuien tot leven gewekt zullen worden.

De grassen zorgen straks voor vegetatie om de aarde vast te houden als de forse regens in de winter aankomen. Deze werkzaamheden zullen plaatsvinden tijdens de maand oktober.
Hoe creëer je een bos? De eerste herplantingswerkzaamheden
Wij zijn alles in gereedheid aan het brengen voor de eerste herplantingswerkzaamheden na de eerste week met fikse neerslag.

Eliza Was Here zal het planten van de eerste 1000 bomen volledig voor hun rekening nemen en zal vervolgens hun achterban benaderen om de rest van het project te kunnen voltooien.

Wij zullen bomen planten die opgekweekt zijn van lokale zaden om te zorgen voor het meest geschikte DNA-materiaal.

Op de hellingen zal een combinatie van Arbutus unedo, Philyrea angustifolia, Prunus lusitanica, Quercus faginea, Quercus rotundifolia en Juniperus oxycedrus worden geplant.

Langs de oevers zal een combinatie van de soorten Celtis australis, Salix atrociner, Fraxinus angustifolia, Viburnum tinus and Frangula alnus worden geplant.
Heb je nog vragen? Bekijk de FAQs (de meest gestelde vragen) of neem hier contact met ons op.

... BINNENKORT MEER UPDATES!